Malina
  •   info@malina.co.rs
  •   +381 33 715 110
  •   +381 64 14 63 275
Serbian English French German Russian


 

 

 125g                                                                    250g

 

 

.... 

 Tehnološki postupci koje sprovodimo podrazumevaju:

• Branje plodova direktno u ambalažu za plasman i smanjenje ručne manipulacije plodovima na minimum;

• Obezbeđenje da među ubranim plodovima nema plodova kod kojih je inicirano prezrevanje, oštećenih plodova, sunčevim zračenjem oprženih plodova i bolesnih plodova;

• Postavljanje plodova u ambalažne jedinice tako da budu raspoređene u najviše dva sloja;

• Skraćenje vremena boravka ubranih plodova na nezaštićenom prostoru;

• Finalno formiranje (odmeravanje) prodajnih ambalažnih jedinica pre tretmana orošavanjem i hlađenja;

• Primenu čvrstih ambalažnih jedinica koje omogućuju strujanje vazduha (sa perforiranim otvorima);

• Primenu novog tehničkog rešenja orošavanja plodova pre hlađenja;

• Skladištenje plodova u komorama sa permanentnom cirkulacijom vazduha;

• Postavljanje upakovanih plodova u skladišni prostor tako da se omogući strujanje vazduha između pojedinačnih pakovanja;

• Skladištenje plodova na niskoj temperaturi (4° C ± 1) i visokoj relativnoj vlažnosti vazduha
(90% ± 5);

• Plasman plodova nakon izuzimanja iz skladišta sa obezbeđenim kontrolisanim uslovima u toku najduže 10 sati ukoliko se plasiraju na sobnoj temperaturi, odnosno najduže 24 +10 sati ukoliko se plasiraju iz rashladne vitrine koja obezbeđuje temperaturu do 15° C.

 

....